Jeśli osoba prowadząca biuro rachunkowe lub zatrudniona w takim biurze chce być upoważniona do...
Mariusz Jabłoński
11.10.2016
Pobierana prowizja od wpłat za gaz i energię jest jednym z rodzajów przychodów i jest to...
Artur Kowalski
10.10.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoOsoba rozpoczęła prowadzenie...
Joanna Królikowska
10.10.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoCzy spółka (mająca siedzibę w Polsce)...
Michał Topulniak
10.10.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoW czerwcu 2016 r. spółka cywilna została...
Sławomir Liżewski
10.10.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoPodatnik (osoba fizyczna, rezydent...
Paweł Ziółkowski
10.10.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka X otrzymała z firmy L fakturę za...
Rafał Styczyński
10.10.2016
Resort finansów planuje wprowadzenie wyższych sankcji za nielegalny obrót paliwem, alkoholem oraz...
Katarzyna Bogucka
10.10.2016
Tych, którzy przed referendum chcieli Brexitu straszono, że ewentualne opuszczenie Wspólnoty...
Krzysztof Oflakowski
10.10.2016
Resort finansów ogłosił ceny paliw dla potrzeb obliczenia i wpłacenia podatku od towarów i usług z...
Katarzyna Bogucka
10.10.2016
W jaki sposób zostanie wykonany wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed roku w sprawie kwoty wolnej...
Inny
10.10.2016
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała komunikat w sprawie minimalnych elementów, jakie powinno...
Michał Topulniak
10.10.2016
Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej to nie reforma służb podległych resortowi finansów, co...
PAP
10.10.2016
Poniedziałkowa międzynarodowa konferencja nt. konfiskaty majątku uzyskanego w wyniku przestępstw ma...
PAP
10.10.2016
Skutkiem przewidzianego w projekcie budżetu na 2017 r. zamrożenia parametrów systemu podatkowego...
Jolanta Mazur
10.10.2016
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży...
Jolanta Mazur
07.10.2016
Korekta podatku przy wierzytelności nieściągalnej ma na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła...
Mariusz Jabłoński
07.10.2016
Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan aprobuje działania mające na celu utrudnienie rejestracji...
Jolanta Mazur
07.10.2016
Podczas uroczystej gali, która odbyła się 5 października 2016 r. w Warszawie, będącej zwieńczeniem...
Jolanta Mazur
07.10.2016
Zdaniem Business Centre Club przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego...
Jolanta Mazur
07.10.2016
Na zakończonym 6 października 2016 r., 27. posiedzeniu Sejmu, uchwalona została tzw. mała ustawa...
Marcin Krudysz
07.10.2016
Czy sytuacja osoby uzyskującej nieruchomość zamienną, jako odszkodowanie w trybie wywłaszczenia...
Michał Malinowski
07.10.2016
Alimenty na rzecz dzieci jako, że stanowią ich dochód, brane są pod uwagę przy ustalaniu limitu...
Katarzyna Bogucka
06.10.2016
W promocji usług profesjonalnych pierwszorzędne znaczenie mają argumenty merytoryczne - wybór...
Joanna Polańska-Solarz
06.10.2016
Doradca podatkowy
Wspólnym elementem wszystkich definicji marketingu jest zaspokajanie potrzeb klientów. Ale czego...
Joanna Polańska-Solarz
06.10.2016
Doradca podatkowy
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoPo weryfikacji sald zobowiązań w 2016 r....
Krzysztof Klimek
05.10.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoSpółka z o.o., czynny podatnik VAT, jest...
Tomasz Krywan
05.10.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoW 2015 r. spółka z o.o. ponosiła nakłady...
Rafał Styczyński
05.10.2016
Resort finansów przygotował wzór informacji dla podmiotów prowadzących skład podatkowy lub...
Katarzyna Bogucka
05.10.2016
Podmioty, których przychody netto w 2016 roku osiągną co najmniej wartość 5.157.120 zł, od 1...
Katarzyna Bogucka
05.10.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski