Czas pracy nauczycieli uregulowany jest w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz....
Magdalena Rycak
26.06.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski