Z dniem 1 września 2007 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy -...
Michał Culepa
27.09.2007
Nauczycielom przysługują oprcz wynagrodzenia za pracę także szczeglne świadczenia pieniężne o...
Michał Culepa
20.09.2007
Dodatek motywacyjny jest kolejnym elementem wynagrodzenia nauczyciela. Zgodnie ze swą nazwą, ma on...
Michał Culepa
13.09.2007
Magdalena Sender
13.09.2007
Gazeta Prawna omawia zmianę w ustawie o systemie oświaty wprowadzającą do systemu alternatywne...
13.09.2007
Komentarz szczegółowo omawia pojęcie płacy nauczycielskiej, jako wynagrodzenia ze stosunku pracy....
Michał Culepa
06.09.2007