Współorganizatorami Konkursu są: Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu w Polsce oraz Żydowski Instytut Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.

Konkurs na scenariusz teatralny, dotyczący relacji polsko-żydowskich, jest elementem IX edycji wieloletniego projektu "Pamięć dla Przyszłości".

Celem konkursu "Relacje polsko-żydowskie" jest pogłębienie wiedzy historycznej dotyczącej Zagłady polskich Żydów, lepsze zrozumienie przez uczniów współczesnej historii Polski, odkrywanie lokalnych historii związanych z tematem, pogłębienie umiejętności analizy historii Żydów polskich, budowanie postaw otwartości na inność, wzbudzanie u uczniów szacunku wobec ludzi starszych i ich trudnej historii oraz zachęcenie nauczycieli i uczniów do działań projektowych i organizacji w szkołach obchodów Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości.

Prace konkursowe należy przesłać do 25 kwietnia 2012 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://www.ore.edu.pl (PAP)

dsr/ ls/