Związek Nauczycielstwa Polskiego sugeruje, że odrzucając poprawki dotyczące formy zatrudnienia...
Monika Sewastianowicz
14.06.2013
Pod hasłem Współpraca, odpowiedzialność, autonomia w sobotę i niedzielę odbywać się będzie w...
PAP
14.06.2013
Test Umiejętności na Starcie Szkolnym mierzy kompetencje poznawcze dziecka, nie biorąc pod uwagę...
14.06.2013
Chociaż przy tworzeniu przepisów o podziale subwencji oświatowej MEN deklaruje, że pieniądze...
Serwis Samorządowy PAP
14.06.2013
Resort edukacji opublikował osiem nowych wzorów świadectw w wersjach dwujęzycznych. Wprowadziło je...
Monika Sewastianowicz
14.06.2013
Po zmianie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, w planie nadzoru zamieszczane będą także...
Monika Sewastianowicz
14.06.2013
Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zakładający zakaz łączenia funkcji kuratora lub...
PAP
14.06.2013
280,9 mln zł wyniosą w 2013 r. dodatkowe środki w subwencji oświatowej dla samorządów prowadzących...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
14.06.2013
Od września 2013 r. edukacja przedszkola będzie dotowana z budżetu państwa - zdecydował w czwartek...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
14.06.2013
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pokonali wszystkich swoich konkurentów w finale...
13.06.2013
Dyrektor zespołu szkół w powiecie piotrkowskim jest podejrzany o przywłaszczenie co najmniej 25...
Walczak Jacek
13.06.2013
Podczas konferencji dotyczącej wieku dzieci, które pójdą do pierwszej klasy, premierowi...
Monika Sewastianowicz
13.06.2013
ZNP prosi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyznaczenie rozmów ws. naboru kandydatów do...
Monika Sewastianowicz
13.06.2013
W związku z występującymi w Polsce silnymi ulewami i burzami powodującymi zniszczenia w wielu...
Agnieszka Winiarska
13.06.2013
Furorę w internecie robi sprawdzian z informatyki, w którym uczniowie muszą bez użycia komputera...
Monika Sewastianowicz
13.06.2013
Sprzeciw Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wprowadzenia egzaminu dojrzałości z religii jest...
Monika Sewastianowicz
13.06.2013
Państwowa Inspekcja Pracy uznała za niezgodne z prawem działania wójta gminy Skarbimierz, który...
Monika Sewastianowicz
13.06.2013
Sektor szkolnictwa wyższego zorientowanego zawodowo jest kluczowy dla konkurencyjności Polski w...
PAP
13.06.2013
Środki z budżetu na dofinansowanie wychowania przedszkolnego będą przekazywane samorządom w formie...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
13.06.2013
Czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków - o to m.in. chcą zapytać w referendum...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
12.06.2013
Rodzice uczniów ze szkoły w Stalowej-Woli poinformowali prokuraturę, że przewodnik wycieczki, na...
Monika Sewastianowicz
12.06.2013
Pracownię energetyki odnawialnej wyposażoną m.in. w kolektory słoneczne i panel fotowoltaiczny...
Piotrowiak Katarzyna
12.06.2013
PO, PSL, Ruch Palikota i SLD opowiedziały się za projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
12.06.2013
Sejmowe wystąpienie prezydent Dalii Grybauskaite, w którym skrytykowała decyzję o wprowadzeniu ulg...
Akińczo Aleksandra
12.06.2013
Romowie chcą, by ich dzieci uczęszczały do romskiej klasy. Pomysł popierają urzędnicy, choć...
Monika Sewastianowicz
12.06.2013
Nauczyciele w czasie, który powinien wypełnić jeden etat, pracują i zarabiają jak na półtora etatu....
Monika Sewastianowicz
12.06.2013
Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprosiło dyrekcję zakopiańskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego...
Bafia Szymon
12.06.2013
Połowa rodziców, która wzięła udział w pilotażowym badaniu Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk...
Monika Sewastianowicz
12.06.2013
Będziemy oczekiwali od władz litewskich więcej empatii i zrozumienia dla Polaków tam mieszkających...
Jabłońska-Andrzejczuk Agata
12.06.2013
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym we wrześniu 2014 r....
Starzyńska-Rosiecka Danuta
12.06.2013