Nauczyciel, który złożył ofertę na stanowisko dyrektora szkoły nie został dopuszczony do dalszego postępowania konkursowego z powodu braków formalnych. Nauczyciel ten złożył wniosek o odpis uchwały w sprawie niedopuszczenia go do dalszego postępowania.

Czy organ prowadzący ma obowiązek przekazać tę uchwałę nauczycielowi niedopuszczonemu do postępowania konkursowego?