Uroczystość odbyła się w ramach konferencji „Samorząd wspierający szkoły z Pasją". Minister Szumilas podsumowała, zainaugurowany 25 sierpnia 2011 r., Rok Szkoły z Pasją. W ramach akcji powołano koalicję na rzecz szechstronnego rozwoju uczniów, a ministerstwo oraz dwanaście organizacji pozarządowych zobowiązało się do prowadzenia działań mających na celu wzbogacenie oferty oferty edukacyjnej szkoły o elementy kształtujące w uczniach umiejętność współpracy i zachęcające ich do realizacji swoich pasji.
Minister podziękowała sygnatariuszom porozumienia za realizację najefektywniejszych programów edukacyjnych. 
- Dobra szkoła to szkoła rozwijająca pasję dziecka. Szkołę z pasją tworzy cała społeczność lokalna - samorząd i wszystkie instytucje zajmujące się edukacją. Jeśli jest pasja w tym, co robimy, to dzieci również się jej uczą - powiedziała minister edukacji narodowej na uroczystości podsumowującej akcję. Więcej>>