Dyrektorka skarżyskiego przedszkola zaprotestowała przeciwko łączeniu przedszkoli i szkół. Za...
Monika Sewastianowicz
18.12.2013
Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, by MEN oficjalnie potwierdził, że przekazanie wszystkich...
Monika Sewastianowicz
18.12.2013
W Monitorze Polskim opublikowano nowy wykaz jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra...
Monika Sewastianowicz
18.12.2013
Student, który dzięki pracy zawodowej, zdobył już wiedzę wymaganą w programie studiów, nie będzie...
Monika Sewastianowicz
18.12.2013
Dodatek funkcyjny powiązany jest ściśle związany z funkcją pełnioną przez nauczyciela. Rada gminy...
Monika Sewastianowicz
18.12.2013
Głosowanie na kandydata komisji konkursowej nie musi być przeprowadzane w sposób tajny orzekł WSA w...
Anna Dudrewicz
18.12.2013
Nauczyciel wychowawca klasy może dokonywać analizy ocen poszczególnych uczniów i ich frekwencji w...
Bożena Barszczewska
18.12.2013
Około 300 wokalistów z 14 chórów szkolnych z całego kraju wystąpi w czwartek w Kielcach na...
PAP
17.12.2013
Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało pracuje nowelizacji rozporządzenia w sprawie stawek i...
Monika Sewastianowicz
17.12.2013
Reklama prywatnej placówki nie jest działalnością związaną bezpośrednio z kształceniem uczniów. Nie...
Monika Sewastianowicz
17.12.2013
Przekazana szkoła pozostaje bezpłatną dla ucznia szkołą publiczną - odpowiada resort edukacji na...
Serwis Samorządowy PAP
17.12.2013
MEN nie wypracowało programów wsparcia dla szkół w związku z obniżeniem wieku szkolnego - donosi...
Monika Sewastianowicz
17.12.2013
Kwota wydatków bieżących, stanowiących podstawę zwrotu dotacji powinna zostać pomniejszona również...
Agata Piszko
17.12.2013
Seminaria naukowe ze specjalistami z rożnych dziedzin i udział w edukacyjnych projektach badawczych...
Bańcer Katarzyna
17.12.2013
Nowelizacja Karty Nauczyciela przygotowana przez MEN zakłada zmianę organu nadającego najwyższy...
17.12.2013
Kolejne 350 samorządów dostało pieniądze z rezerwy subwencji oświatowej - informuje Serwis...
Serwis Samorządowy PAP
16.12.2013
Wnioski o dofinansowanie modernizacji zerówek w szkołach są pisane pod dyktando przedsiębiorców -...
Monika Sewastianowicz
16.12.2013
Przygotowany przez MEN projekt nowelizacji rozporządzenia określającego ramowe plany nauczania może...
Monika Sewastianowicz
16.12.2013
Nauczyciele narzekają, że brak im kompetencji do wdrażania nowych technologii - informuje Dziennik...
Monika Sewastianowicz
16.12.2013
Premier zapowiedział, że PO podejmie działania w celu obniżenia cen podręczników szkolnych. Na...
Monika Sewastianowicz
16.12.2013
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała przykładowe zestawy zadań na maturę i sprawdzian...
Monika Sewastianowicz
16.12.2013
Zespół uczniów z Zespołu Szkół nr 2 we Wrocławiu wygrał konkurs ekologiczny poświęcony...
Grzyb Rafał
16.12.2013
Pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie spoza szkoły zapłacą wyższą cenę za obiad w szkolnej...
Agata Piszko
16.12.2013
25 mieszkań znajdzie się w 130-letnim budynku dawnej szkoły w Świętochłowicach (Śląskie). Dzięki...
Babak Mateusz
15.12.2013
Przestępca, który w piątek postrzelił co najmniej dwie osoby w szkole na obrzeżach aglomeracji...
Dmitrewski Stanisław
15.12.2013
Amerykanie zwątpili w system edukacji i wolą sami kształcić swoje dzieci. Rośnie liczba rodziców,...
Monika Sewastianowicz
14.12.2013
Wolters Kluwer i Redaktor Naczelny miesięcznika Państwo i Prawo prof. Andrzej Wróbel zapraszają na...
14.12.2013
W ramach projektu Akademia Aktywności 80 uczniów ze Specjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w...
PAP
13.12.2013
Edukacja seksualna to wiedza. Dzielenie jej na kilka ścieżek to tak, jakbyśmy uczyli różnych wersji...
Monika Sewastianowicz
13.12.2013
ZNPwystosowało pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym zaleca resortowi wycofanie się ze...
Monika Sewastianowicz
13.12.2013