Chodzi o przepisy dotyczące Profilu Kandydata na Kierowcę. Każda osoba, która chce zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdem musi pobrać numer PKK w starostwie. Problem w tym, że można to zrobić nie wcześniej niż 12 miesięcy przed osiągnięciem minimalnego wieku wymaganego dla danej kategorii (T - 16 lat, B - 18 lat). Przy wprowadzaniu nowych przepisów nie pomyślano o uczniach zawodówek, którzy kształcą się na kierowców. Nie mogą oni wcześniej rozpocząć szkolenia teoretycznego. Problemem jest też egzamin z kwalifikacji zdawany pod koniec drugiej klasy, obejmuje on bowiem wykonywanie prac polowych przy użyciu ciągnika, do czego uczniowie w tym wieku nie będą mieli uprawnień. O interpretacje przepisów poproszono resort transportu.