Francja rezygnuje z programu ABCD równości w szkołach po serii protestów rodziców, obawiających się...
PAP
01.07.2014
Środowisko rodzinne ma kluczowe znaczenie dla decyzji o kształceniu dziecka, a poziom wykształcenia...
PAP
01.07.2014
Wprowadzenie e-podręczników odbędzie się etapami oceniła minister edukacji Joanna...
PAP
01.07.2014
W zależności od zapisów regulaminu dopłaty do wypoczynku mogą być weryfikowane na podstawie...
Marta Handzlik
01.07.2014
Warsztaty, wykłady, dyskusje, projekcje filmów, a także wizyty w miejscach ważnych dla Żydów to...
PAP
30.06.2014
Testowe fragmenty e-podręczników do przedmiotów przyrodniczych dla szkoły podstawowej i gimnazjum...
PAP
30.06.2014
Wakacyjne staże i praktyki to szansa nie tylko dla studentów na zdobycie dodatkowych umiejętności w...
Monika Sewastianowicz
30.06.2014
Zgodnie z rządowym programem E-podręczniki do kształcenia ogólnego w 2015 roku uczniowie i...
Monika Sewastianowicz
30.06.2014
Na 2015 r. przypadnie kulminacja reformy związanej z obniżeniem wieku rozpoczynania nauki. Oznacza...
Monika Sewastianowicz
30.06.2014
W 2014 r. wniosek o dotacje do podręczników szkolnych będzie można składać w okresie od 1 lipca do...
Monika Sewastianowicz
30.06.2014
Resort edukacji planuje zmiany w kształceniu nauczycieli, które mają zapobiec kolejnym maturalnym...
PAP
30.06.2014
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wspólnie z resortami edukacji narodowej, nauki i szkolnictwa...
PAP
30.06.2014
Złożenie egzaminu dyplomowego przez nauczyciela powoduje zmianę wysokości wynagrodzenia. Oznacza to...
Krzysztof Lisowski
30.06.2014
Poniedziałek, 30 czerwca, to ostatni dzień na weryfikację danych oraz złożenie zapotrzebowania lub...
Monika Sewastianowicz
30.06.2014
Statystyczny polski nauczyciel ma 42 lata i jest kobietą. Dla większości z nich zawód nauczyciela...
PAP
30.06.2014
Na kary od czterech do sześciu miesięcy więzienia w zawieszeniu zostało skazanych 20 Tunezyjczyków,...
PAP
29.06.2014
Odpoczywajcie i bawcie się, by było wesoło, ale bez specjalnych szaleństw - takie życzenia z okazji...
PAP
28.06.2014
Przydzielenia godzin ponadwymiarowych nauczycielowi związkowcowi zwolnionemu od pracy w niepełnym...
Monika Sewastianowicz
27.06.2014
Matura musi mieć swoją wagę, jest egzaminem wstępnym na studia - tak minister edukacji Joanna...
PAP
27.06.2014
Świadectwo dojrzałości uzyskało 71 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin...
PAP
27.06.2014
Przepisy regulujące przyznawanie nauczycielom nagrody jubileuszowej dyskryminują osoby przechodzące...
Monika Sewastianowicz
27.06.2014
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie regulujące funkcjonowanie placówek doskonalenia...
Monika Sewastianowicz
27.06.2014
Polski system edukacji przecenia wartość autorytetów. Zamiast na nauczycielu powinien skupiać się...
Monika Sewastianowicz
27.06.2014
Rozwiązanie wszystkich zadań w przewidzianym czasie 150 minut było niemożliwe - komentują maturę...
Monika Sewastianowicz
27.06.2014
Od nowego roku szkolnego 2014/2015 w Warszawie będzie obowiązywał nowy sposób naliczania opłat za...
PAP
27.06.2014
Bądźcie ostrożni, czujni i uważni, wypoczywając pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa - zaapelował...
PAP
27.06.2014
Istnienie trwałego konfliktu w środowisku kadry nauczycielskiej uzasadnia skrócenie kadencji...
Anna Dudrewicz
27.06.2014
Wprowadzenie przedszkoli za złotówkę, odrzucenie wniosku o ogólnokrajowe referendum w sprawie...
PAP
27.06.2014
Wskaźnik BMI zbyt często jest w normie u dzieci z otyłością wynika z najnowszych badań. U jednej...
Monika Sewastianowicz
26.06.2014
Urzędy Kontroli Skarbowej kontrolują sposób wykorzystania subwencji oświatowej. Domagają się zwrotu...
Monika Sewastianowicz
26.06.2014