Kandydaci na studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim nie muszą obowiązkowo zdawać matury...
PAP
09.07.2014
Szkoły podstawowe zamówiły dotąd ponad 555 tys. egzemplarzy opracowanego na zlecenie MEN...
PAP
09.07.2014
Polski raport referencyjny opisujący założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji, czyli systemu...
PAP
09.07.2014
Rada Ministrów przyjęła rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Jego celem...
PAP
09.07.2014
Ja poinformowała rzecznik MEN Joanna Dębek, 52,2 tys. osób obejrzało w internecie drugą część Nasze...
PAP
09.07.2014
Zgodnie zart.243k.p. pracodawca ipracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu. To...
09.07.2014
Opolski i Podlaski Kurator Oświaty objęli patronat honorowy nad organizowanym przez Wolters Kluwer...
08.07.2014
W jednym z przedszkoli w Poznaniu czterolatki dostały kolorowanki z kontrowersyjnymi wierszykami....
PAP
08.07.2014
Ten rok nie będzie najgorszy dla wydawców podręczników, ale sytuacja pogarszać się będzie, gdy...
Monika Sewastianowicz
08.07.2014
Obowiązująca od 8 lipca 2014 r. nowela ustawy o systemie oświaty wprowadza dotacje celowe na...
Monika Sewastianowicz
08.07.2014
Już po raz dziewiąty ruszyła telefoniczna poradnia dla młodzieży prowadzona przez Federację na...
Monika Sewastianowicz
08.07.2014
Wiele szkół skorzysta z oferty Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, zamawiając przygotowany przez...
Monika Sewastianowicz
08.07.2014
Rada Ministrów zajmie się we wtorek programem Bezpieczna i przyjazna szkoła. Celem akcji jest...
PAP
08.07.2014
Weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty (Dz. U. poz. 811), regulującą tryb...
Monika Sewastianowicz
08.07.2014
Dla klas I-III szkoły podstawowej nie wskazuje się w podstawie programowej jakichkolwiek tytułów...
Monika Sewastianowicz
07.07.2014
O dostaniu się na wymarzone studia może przesądzić wynik z matematyki. I nie dotyczy to jedynie...
Monika Sewastianowicz
07.07.2014
Poniedziałek jest ostatnim dniem zgłaszania opinii w sprawie zawartości drugiej części...
PAP
07.07.2014
85 proc. dotacji udzielonych przez samorządy szkołom i przedszkolom zawierało nieprawidłowości -...
Monika Sewastianowicz
07.07.2014
Z ewentualnego postępowania uzupełniającego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego...
Bożena Barszczewska
07.07.2014
Ruszyła akcja Bezpieczna Woda, organizowana przez resorty sportu i edukacji. Skierowana jest przede...
Monika Sewastianowicz
06.07.2014
Wakacje to czas wypoczynku, ale również okazja do zdobywania nowej wiedzy, doświadczeń i wyciągania...
05.07.2014
Minister nauki i szkolnictwa wyższego nie powinien lekceważyć wniosków studentów, którzy proszą o...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.07.2014
Dotrzymamy wszelkich terminów związanych z drukiem Naszego elementarza - zapewnia Ewa Potocka z...
Monika Sewastianowicz
04.07.2014
W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie...
Monika Sewastianowicz
04.07.2014
Pracownicy placówek proponują uczniom zaliczenie przedmiotu, w zamian oczekują rezygnacji z...
Monika Sewastianowicz
04.07.2014
Najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie nowego dokumentu regulującego pracę nauczycieli - mówiła...
Monika Sewastianowicz
04.07.2014
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi unieważniła 26 z 32 matur z matematyki, pisanych przez...
PAP
04.07.2014
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowelizację rozporządzenia określającego zakres danych...
Monika Sewastianowicz
04.07.2014
Pięćdziesiąt jeden wniosków o zwiększenie subwencji oświatowej zostało zaakceptowanych na...
Monika Sewastianowicz
03.07.2014
Sprawdzian dla szóstoklasistów odbędzie 1 kwietnia, egzamin gimnazjalny - w dniach 21-23 kwietnia,...
PAP
03.07.2014