Gazeta, która dotarła do tego dokumentu przypomina, że choć już 10 lat temu ówczesna minister edukacji Krystyna Łybacka nałożyła na szkoły obowiązek prowadzenia doradztwa zawodowego, to ten segment wsparcia uczniów nigdy nie został w pełni rozwinięty. To jedna z głównych przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodych ludzi.
W 2011 r. na blisko 14,5 tys. gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych profesjonalnego doradcę zawodowego zatrudniało tylko 1,1 tys. placówek, czyli mniej niż 8 proc. Dwie trzecie gimnazjalistów nigdy nie spotkało się z doradztwem zawodowym. A spośród tych, którzy skorzystali z jego porad, tylko 28 proc. miało z nim kontakt w szkole.

O reformie mającej przystosować szkolnictwo zawodowe do potrzeb rynku pracy dyskutować będziemy również na XV Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół, która odbędzie się w dniach 26-27 września w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z programem>>