Obecnie nieletnia matka może przebywać z dzieckiem tylko wtedy, gdy sąd umieści ją poza schroniskiem lub zakładem poprawczym lub warunkowo zwolni - zwraca uwagę RPD. Dzieje się tak dlatego, że w placówkach brakuje oddziałów dla matek z dziećmi. Jest w tym pewna niekonsekwencja ze strony ustawodawcy, ponieważ takie oddziały istnieją w więzieniach.
RPD zauważa, że obecna sytuacja powoduje, że albo matka zostaje rozdzielona z dzieckiem, które trafia do rodzinny zastępczej, albo matka wraca z dzieckiem do swojej rodziny biologicznej (często dysfunkcyjnej) i nie są wobec niej kontynuowane działania resocjalizacyjne.
Z tego powodu rzecznik zwraca się do ministra sprawiedliwości i minister edukacji narodowej o interwencje i wprowdzenie stosownych procedur.
Pełna treść wystąpień>>