Resort edukacji przygotował nowy projekt rozporządzenia rozszerzający listę zawodów szkolnictwa...
Monika Sewastianowicz
20.10.2015
Liczba opiekunów, którą szkoła musi zapewnić podczas transportu uczniów, nie jest określona w...
Agata Piszko
20.10.2015
Jak nastawienie na trwałość lub nastawienie na rozwój wpływa na możliwości i wyzwania stojące przed...
Monika Sewastianowicz
19.10.2015
Wkrótce uczelnie dostaną nowy system antyplagiatowy, który sprawdzi nie tylko kolejność słów, ale...
Monika Sewastianowicz
19.10.2015
Jak wynika z dzienników lekcyjnych, jeden z ostrowskich radnych prowadził lekcje w tym samym...
Monika Sewastianowicz
19.10.2015
Organy administracji publicznej często napotykają na przeszkody wykładni literalnej przepisów. Do...
Monika Sewastianowicz
19.10.2015
Młodzi ludzie w wieku do 21 lat z Polski, Francji i Niemiec mogą wspólnie przygotować projekt pod...
Monika Sewastianowicz
19.10.2015
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelę ustawy o systemie oświaty wprowadzającą szczegółowe regulacje...
Monika Sewastianowicz
19.10.2015
MEN wycofał się z dofinansowania szkolnego monitoringu, mimo to wiele szkół złożyło wnioski o...
Monika Sewastianowicz
19.10.2015
O wsparcie szkół w przeciwdziałaniu przemocy inspirowanej językiem nienawiści apelują do minister...
PAP
19.10.2015
Zajęcia realizowane w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii...
Agata Piszko
19.10.2015
W poniedziałek do urn wyborczych pójdą uczniowie z 1558 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. To...
PAP
19.10.2015
320 uczniów z całego kraju i wszelkiego typu szkół otrzymało w tym roku stypendia ministra edukacji...
PAP
18.10.2015
Trójkę - taką ocenę w badaniach kompetencji zawodowych postawiono uczniom techników województwa...
PAP
18.10.2015
Szkolnictwo dualne będzie jednym z tematów omawianych podczas Kongresu Edukacja i Rozwój,...
Monika Sewastianowicz
17.10.2015
Katarzyna Nowak-Zawadzka jest pedagogiem szkolnym w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi...
Monika Sewastianowicz
16.10.2015
Organizacja zajęć uczących pedagogów korzystania z nowych technologii to jeden z celów, na który...
Monika Sewastianowicz
16.10.2015
Ponad 2,5 mln odbiorców to bilans dwóch lat programu Żydowskie dziedzictwo kulturowe, realizowanego...
16.10.2015
Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje debatę edukacyjną z udziałem przedstawicieli ugrupowań...
Monika Sewastianowicz
16.10.2015
Kara grzywny będzie grozić organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży za nieumieszczenie...
Monika Sewastianowicz
16.10.2015
Organy prowadzące placówki oświatowe mają obowiązek zaplanowania na każdy rok środków na...
Krzysztof Sobczak
16.10.2015
W podstawie wypłaty nagrody jubileuszowej należy uwzględnić godziny ponadwymiarowe - wyjaśnia Agata...
Agata Piszko
16.10.2015
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce, w których dużą popularnością cieszy się rugby....
PAP
16.10.2015
Urzymanie Karty Nauczyciela, zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń i dalsze ograniczenia w przekazywaniu...
Monika Sewastianowicz
15.10.2015
Specjaliści biją na alarm: życie pod presją wymagań i oczekiwań formułowanych przez nadambitnych...
15.10.2015
W piątek, w Auli dawnej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, odbędzie się gala, na której...
Monika Sewastianowicz
15.10.2015
Uczniowie najmłodszych klas w szkolnych świetlicach poznają zasady bezpiecznego korzystania z...
PAP
15.10.2015
Prezydent podpisał ustawę o systemie oświaty, która reguluje zasady organizacji wypoczynku dzieci i...
PAP
15.10.2015
Wymogi stawiane kandydatom na dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich są zbyt...
Monika Sewastianowicz
15.10.2015
Jednym z założeń programu, który podpisał prezydent Ukrainy, jest uznanie Ukraińskiej Powstańczej...
Monika Sewastianowicz
15.10.2015