W 2014 r. zaledwie 5,4 proc. Polaków w wieku 18-24 lat nie kontynuowało nauki. To dwa razy mniej...
PAP
06.08.2015
Poprawiający w tym roku wynik matury zdawali egzamin w starej formule, innej niż pozostali...
PAP
06.08.2015
Na zasiłek w wysokości od 500 do 1000 zł lub na wyjazd edukacyjny może liczyć uczeń, którego...
Monika Sewastianowicz
06.08.2015
W przededniu nowego roku szkolnego w obwodzie swierdłowskim na Uralu trwają kontrole zasobów...
PAP
06.08.2015
Zmiany w przepisach o wypoczynku dzieci nie uwzględniają nowej unijnej dyrektywy - alarmuje...
Monika Sewastianowicz
05.08.2015
Sąd w Pajęcznie nie ogłosił w środę wyroku w głośnej sprawie utonięcia latem 2013 r. czwórki dzieci...
PAP
05.08.2015
Regulacje dotyczące wypoczynku są niejasne. Doprowadzą do sporów dotyczących pracy nauczycieli w...
Monika Sewastianowicz
05.08.2015
Przepisy o szkolnictwie wyższym umożliwiają zdobywanie punktów ECTS, potrzebnych do zaliczenia...
Monika Sewastianowicz
05.08.2015
Arkusz maturalny z chemii dla zdających egzamin na poprzednich zasadach był trudniejszy niż nowa...
Monika Sewastianowicz
05.08.2015
Policja sprawdza, czy nie doszło do przestępstwa przy organizacji wakacji dla związkowców. Prawie...
Monika Sewastianowicz
05.08.2015
Dostęp mieszkających na Litwie Polaków do edukacji w języku polskim jest ograniczany - alarmują,...
PAP
05.08.2015
Skoro organ comiesięcznie przekazuje beneficjentowi kwotę dotacji, to istnieją racjonalnie...
Anna Dudrewicz
05.08.2015
Modzieżowe rady gmin przygotowują młodzież do życia obywatelskiego, ucząc współdziałania i...
Monika Sewastianowicz
04.08.2015
Kolejnym etapem tworzenia Klastra Edukacji Zawodowej działającego przy Tarnobrzeskiej Specjalnej...
Monika Sewastianowicz
04.08.2015
Nie można mówić o kształceniu dualnym w odniesieniu do ucznia, który ma tylko jeden dzień zajęć...
Monika Sewastianowicz
04.08.2015
Nauka języków obcych może być znacznie skuteczniejsza, jeśli dostosuje się ją do własnej...
Monika Sewastianowicz
04.08.2015
Studenci pozywają uczelnie za pobieranie opłat niezwiązanych z procesem kształcenia. Sądy uznały,...
Monika Sewastianowicz
04.08.2015
Tadeusz Sławecki spotkał się z ministrem Ralfem Kleindiekiem z Federalnego Ministerstwa ds....
Monika Sewastianowicz
04.08.2015
Od września dyrektor będzie decydował, z jakich zajęć wf zwolnić ucznia. Tymczasem przepisy nie...
Krzysztof Lodziński
04.08.2015
Gdy nauczycielowi, z którym szkoła rozwiązuje umowę, brakuje dwunastu miesięcy do nabycia uprawnień...
Agnieszka Kosiarz
04.08.2015
Czy możliwe jest przeniesienie nauczyciela niemianowanego zatrudnionego na czas nieokreślony do...
Joanna Lesińska
03.08.2015
W czerwcu za pośrednictwem portalu Nasza Edukacja ruszyły dyskusje dotyczące polskiej edukacji i...
Monika Sewastianowicz
03.08.2015
Sejm wkrótce zajmie się projektem ustawy o książce. Zdaniem zwolenników nowe przepisy uzdrowią...
Monika Sewastianowicz
03.08.2015
Prawie wszyscy polscy uczniowie cierpią na próchnicę zębów. Mimo to w szkołach jest coraz mniej...
Monika Sewastianowicz
03.08.2015
W orzeczeniu o indywidualnym nauczaniu w zerówce nie powinno się określać, ile godzin podstawy...
Monika Sewastianowicz
03.08.2015
Kiedy można odmówić urlopu nauczycielowi przedszkola oraz jak wyliczyć ekwiwalent urlopowy - to...
Monika Sewastianowicz
31.07.2015
Student będzie mógł otrzymać nawet 900 zł miesięcznie na swoje utrzymanie. Takie zmiany przewiduje...
Monika Sewastianowicz
31.07.2015
Szkoła pełni bardzo ważną rolę w wychowaniu przez turystykę, poznawaniu małych ojczyzn,...
Monika Sewastianowicz
31.07.2015
W dniu 30 lipca w załączniku do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2015 r....
Ewa Saj
31.07.2015
Część pracodawców może zasponsorować szkolne wyposażenie dziecku pracownika. Najczęściej pieniądze...
Monika Sewastianowicz
31.07.2015