W Łodzi ok. 80 proc. uczniów klas I ma wady związane z budową i strukturą stopy, a blisko 40 proc....
PAP
18.08.2015
Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena KolarskaBobińska ogłosiła w poniedziałek w Krakowie...
PAP
18.08.2015
Aktualizując statut na 1 września 2015 r., należy wykreślić z niego informacje dotyczące zasad...
Monika Sewastianowicz
18.08.2015
Już po raz czwarty wydawnictwa edukacyjne biorą udział w akcji Tornister Pełen Uśmiechów. Do...
Monika Sewastianowicz
17.08.2015
91 proc. samorządów złożyło wnioski o dotację na podręczniki - ocenia resort edukacji. MEN...
Monika Sewastianowicz
17.08.2015
Resort pracy przygotował nowe regulacje dotyczące lokali, w których mieszczą się świetlice...
Monika Sewastianowicz
17.08.2015
Imprezy okolicznościowe też muszą być organizowane według zasad usytuowania miejsc sprzedaży i...
Monika Sewastianowicz
17.08.2015
Zajęcia z filozofii w szkołach to projekt, który jest efektem dyskusji minister Leny...
PAP
17.08.2015
97 proc. maturzystów bez problemu poradziło sobie z tegorocznym egzaminem dojrzałości z języka...
Monika Sewastianowicz
17.08.2015
Prowadzony przez siostry boromeuszki specjalny ośrodek wychowawczy w Zabrzu ma zostać zlikwidowany...
PAP
17.08.2015
Minister edukacji podpisała nowelę rozporządzenia ws. udzielania gminom dotacji przedszkolnej....
Monika Sewastianowicz
17.08.2015
Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenie regulujące zasady przenoszenia ucznia do...
Monika Sewastianowicz
17.08.2015
Rowerki przekazał bezpłatnie operator systemu Veturilo firma Nextbike Polska. Jednoślady będą...
PAP
14.08.2015
Termin najbliższa szkoła dotyczy takiej placówki, która przyjmie ucznia niepełnosprawnego w...
Anna Dudrewicz
14.08.2015
Przed gmachem MEN w Al. Szucha stanęła wystawa upamiętniająca ochotników z sierpnia 1920 roku....
Monika Sewastianowicz
14.08.2015
Do kompetencji wójta należy określenie jednolitych dla wszystkich zasad dokonywania zwrotu wydatków...
Monika Sewastianowicz
14.08.2015
Koniec z dotychczasowym systemem oceniania szkół. Minister edukacji podpisała nowe rozporządzenie...
Monika Sewastianowicz
14.08.2015
MENprzychylił się do uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień projektu rozporządzenia ws. kwalifikacji...
Monika Sewastianowicz
14.08.2015
Do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej należy wliczyć wszystkie okresy pracy bez...
Agnieszka Kosiarz
14.08.2015
Młodzi ludzie, wchodzący na rynek pracy, dostrzegają rosnącą przepaść między poziomem ich edukacji...
PAP
13.08.2015
Prezydent podpisał nowelę ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o...
PAP
13.08.2015
Branża reklamowa krytykuje resort edukacji za nierealne wymogi konkursu na produkcję spotów...
Monika Sewastianowicz
13.08.2015
Asystent nie jest nauczycielem, wysokość jego wynagrodzenia wynika wyłącznie z zapisów zawartej z...
Agnieszka Kosiarz
13.08.2015
Dostępność dla dzieci brutalnych gier komputerowych wymaga diagnozy i sprawdzenia, czy system...
Monika Sewastianowicz
13.08.2015
Wydłuży się lista zawodów, w których zakresie nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego....
Monika Sewastianowicz
13.08.2015
W potrawach dla dzieci nie powinno się nadużywać soli i cukru podkreślają dietetycy. Najmłodszych...
Monika Sewastianowicz
13.08.2015
Rady ds. kompetencji dopiero w 2018? To za późno - oceniają przedsiębiorcy z Lewiatana. Według...
Monika Sewastianowicz
13.08.2015
Od września gmina Olsztyn zapewni przedszkolakom uczęszczającym do miejskich przedszkoli całoroczną...
PAP
13.08.2015
Pobieranie opłaty nie za faktyczny, lecz wyłącznie deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu stanowi...
Anna Dudrewicz
13.08.2015
Nie tylko wymienione wprost w przepisach formy wypoczynku uprawniają do nieopodatkowania dopłat do...
Monika Sewastianowicz
12.08.2015