W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2015/2016. Utrzymuje ono kwoty dopłaty na poziomie określonym w roku szkolnym 2010/2011, tj. 118 mln zł.
Będzie tak, mimo że z każdym rokiem rośnie zainteresowanie programem, a tym samym sumy, o których przyznanie wnioskują placówki. W roku szkolnym 2013/2014 szkoły wnioskowały o przyznanie im 121 mln zł, a w roku szkolnym 2014/2015 kwota ta wzrosła do 149 mln zł. Szkoły, które złożą wnioski w terminie, dostaną pieniądze w 2016 r.

Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach  Polecamy: Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach>>