Problemy i potrzeby zdrowotne nauczycieli to zagadnienie, nad którym w Polsce prowadzone były dotychczas nieliczne badania. Nie ma danych o zdrowiu niepedagogicznych pracowników szkoły, którzy są grupą bardzo niejednorodną. 
Aby zapewnić sobie sprawne funkcjonowanie szkoła powinna podejmować działania promujące zdrowie wśród pracowników.
Powinny one dotyczyć dwóch głównych obszarów: działań indywidualnych, mających na celu zwiększenie dbałości pracowników o własne zdrowie, oraz działań grupowych, zmierzających do poprawy organizacji i warunków środowiska pracy mających znaczenie dla samopoczucia zawodowego. Diagnoza stanu wyjściowego w obu tych obszarach to podstawa opracowania planu działań i jego ewaluacji.
Tematyce tej poświęcony jest cykl artykułów Magdalena Woynarowska-Sołdan, przygotowanych dla miesięcznika "Dyrektor Szkoły". Publikujemy je poniżej.

Jak dbać o zdrowie pracowników szkoły>>
Sprawdź, jak dbasz o swoje zdrowie>>
Zadowolenie z pracy i samopoczucie zawodowe>>

Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej - PRENUMERTA ROCZNADyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej - PRENUMERTA ROCZNA>>