Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz. U. poz. 843) oraz słuchaczy w szkołach publicznych w większości powtarza dotychczasowe regulacje w tej sprawie. Zmiany dotyczą przede wszystkim ocen zachowania oraz not z wychowania fizycznego.
Resort edukacji chce ograniczyć liczbę osób, które nie ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na łatwe uzyskanie zwolnienia ze wszystkich zajęć WF w całym roku szkolnym. Po noweli dyrektor nie zwolni ucznia z całych zajęć, a jedynie z tych czynności, których - jak stwierdza opinia lekarska - uczeń ze względów zdrowotnych nie może wykonywać. Zwolnienie będzie udzielane na czas określony w opinii.

Dodane zostaną także regulacje nakazujące odstąpienie od wystawienia oceny z zachowania uczniowi, który realizuje obowiązek szkolny poza placówką.

Minister edukacji: oceny z wf często zniechęcają do ćwiczeń>>

https://www.profinfo.pl/img/min/401/447/40447348_kompetencje-trenerskie-w-pracy-nauczyciela-jak-zmotywowac-ucznia_2_250x357_FFFFFF_pad_0.jpgKompetencje trenerskie w pracy nauczyciela. Jak zmotywować ucznia do nauki>>