Dotacje w wysokości 7,7 mln zł otrzymały 54 organizacje, w tym Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Pomocy Polakom Na Wschodzie „Kresy”, a także Caritas Polska, Gmina Kielce i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.W koloniach i obozach weźmie udział 7360 uczniów polskich zamieszkujących 31 krajów. Największą grupę będą stanowić dzieci i młodzież z Białorusi – 2545 uczestników oraz z Ukrainy 2783 uczestników.
Dzieci spędzą czas głównie w górach i nad morzem. Organizatorzy planują m.in. warsztaty języka polskiego, zajęcia sportowe, edukacyjne i teatralne. Odbywać się będą wycieczki krajoznawcze po najpiękniejszych zakątkach Polski, gry terenowe i spływy kajakowe. Więcej>>