Program będzie realizowany w latach 2016-2020 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program został podzielony na trzy priorytety. MEN będzie realizował jeden z nich – Priorytet III „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”, na co w sumie przeznaczone zostanie 150 mln z zł.
"Doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze i lektury szkolne ułatwi realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozwijanie kompetencji i uzdolnień dzieci i młodzieży. Zwiększy też ofertę tych bibliotek, stanowiącą pomoc dla nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań związanych z kształtowaniem zainteresowań czytelniczych uczniów." - informuje resort edukacji. Konsultacje potrwają do 23 lipca. Więcej>>

Nawet 2170 zł na książki do szkolnej biblioteki>>