"Bardzo nam zależy na tym, żeby ci, którzy kończą gimnazjum i zastanawiają się co dalej, mogli decydować świadomie, żeby ci, którzy już wiedzą, co chcą robiąc w życiu, mogli iść do dobrych zasadniczych szkół zawodowych i dobrych techników" - powiedziała do laureatów konkursu minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. "Rozumiem, że wy jesteście tym osobami, które już zdecydowały, żeby uczyć się w szkole zawodowej, dlatego też jesteście najlepszymi orędownikami na rzecz szkolnictwa zawodowego" - dodała.
Celem konkursu było upowszechnianie kształcenia zawodowego. Zadaniem uczestników było wykazanie się umiejętnościami, kreatywnością i takim sposobem prezentacji tematu, który zachęci młodych ludzi do świadomego planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej. Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach: praca pisemna, praca plastyczna lub film. Osobno oceniane były prace gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
"Szkoła zawodowa przygotowuje nas równocześnie do matury i do egzaminu zawodowego. Mamy lepszy start w życie. Kończąc szkołę mamy zawód, możemy też studiować" - powiedział dziennikarzom jeden z laureatów konkursu Krzysztof Duma z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie, uczący się na kierunku technik informatyk. Napisał on rap, w którym zachęca do wyboru szkoły zawodowej. Dzięki filmowi z rapem zajął on pierwsze miejsce wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Drugie miejsce w kategorii film zajął Albert Iwanicki z Technikum nr 1 w Lubsku, trzecie - Maciej Kwietniewski z Zespołu Szkół w Staszowie. W tej samej kategorii wśród gimnazjalistów pierwsze miejsce zdobył Piotr Ucieklak z Gimnazjum nr 2 w Myszkowie, drugie - Monika Mielnicka z Publicznego Gimnazjum w Ciciborze Dużym, a trzecie - Mateusz Grzywna z Zespołu Szkół w Sarzynie.
W kategorii prac plastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych trzecie miejsce zajęła Angelika Stadler z Technikum Architektoniczno-Budowlanego nr 2 w Sosnowcu. Zbudowała ona model "rusztowania - drabiny kariery". "Szkoła budowlana według wielu to nie szkoła dla dziewcząt, ale gdy powie się architektoniczna, to brzmi to lepiej, kojarzy już się z dziewczynami. A przecież w technikum budowlanym nie lata się z łopatą. Owszem, mamy warsztaty i praktyki, ale głównie robimy projekty, obliczenia konstrukcyjne. Nie wydaje mi się, żeby to były tylko męskie zajęcia" - zaznaczyła Stadler. Po technikum chce iść na politechnikę, gdzie zamierza studiować budownictwo. Jej zdaniem obecna szkoła dobrze przygotuje ją do studiów.

Doradztwo zawodowe w szkole to fikcja?>>

Pierwsze miejsce w kategorii prac plastycznych zdobył Przemysław Bartnicki z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 5 w Bydgoszczy, a drugie - Bartłomiej Górecki z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Puławach. Pierwsze miejsce w kategorii prac plastycznych wśród gimnazjalistów przyznano Patrycji Grudzińskiej z Gimnazjum nr 2 w Mławie, drugie - Kacprowi Rakowi z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Seceminie, trzecie - Karolinie Łysik z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bobrowie.
W kategorii prac pisemnych w szkołach ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zdobył Maciej Trepka ze Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie, drugie - Jakub Zieliński z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim, a trzecie - Rafał Stańczyk z Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. W tej samej kategorii wśród gimnazjalistów pierwsze miejsce zajął Damian Gawron z Gimnazjum im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Miłkowicach, drugie - Daria Lonc z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drohojowie, trzecie - Kamila Dybalska z Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego w Warszawie.
Na konkurs nadesłano 3173 prace. Ich pierwszej oceny dokonały kuratoria oświaty. Do oceny MEN przesłały one 88 z nich: 31 pisemnych, 30 prac plastycznych i 27 filmów. Spośród nich wyłoniono laureatów konkursu.
Konkurs "Szkoła zawodowa - mój wybór" wpisuje się obchody "Roku szkoły zawodowców". Od kilku lat MEN nadaje hasła kolejnym latom szkolnym, zwracając uwagę na kwestie, które w danym roku powinny być priorytetem - obecny, kończący się rok szkolny 2014/2015 resort edukacji ogłosił właśnie "Rokiem szkoły zawodowców". (PAP)

Ruszył portal doradztwa zawodowego>>