Na spotkaniu konsultacyjnym dotyczącycm tej materii związkowcy pytali CKE i MEN o wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających egzaminy oraz o szanse na wzmocnienie szkół zawodowych w ramach środków unijnych. Swoje postulaty związek przedstawi w piśmie skierowanym do MEN.
Ministerstwo poinformowało natomiast, że szkoły zawodowe otrzymają bardzo znaczące wsparcie finansowe w ramach środków UE z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2016. Środki te rozdysponowane będą w poszczególnych regionach zarówno na rozwój i doposażenie szkół zawodowych, jak i na zwiększenie zakresu współpracy szkół z pracodawcami.

Więcej zawodów bez egzaminów eksternistycznych>>