"Delegacja ustawowa do wydania aktu wykonawczego powinna być konkretna na tyle, aby wykluczała samodzielne regulowanie rozporządzeniem całego kompleksu zagadnień, do których w tekście ustawy nie ma żadnych bezpośrednich wytycznych." - podkreśla rzecznik, uzasadniając swoje wątpliwości. Tymczasem, jak zauważa, przepisy upoważniające ministra kultury do wydania aktów wykonawczych w tej sprawie nie dają podstaw do uregulowania wszystkich kwestii.

"Takie rozwiązanie jest niezgodne ze standardami konstytucyjnymi." - pisze RPO - "Ustawa powinna określać typy placówek oświatowych prowadzących kształcenie artystyczne oraz regulować kwestię ich dostępności dla uczniów w konkretnym wieku i na konkretnym etapie kształcenia." - dodaje.

RPO: przepisy o rekrutacji godzą w zasadę powszechnego dostępu do przedszkoli>>

To już kolejne wystąpienie, w którym RPO kwestionuje treść delegacji ustawowych do wydania aktów określających funkcjonowanie placówek. Trybunał za niekonstytucyjne uznał przepisy cedujące na ministra uprawnienia do określenia zasad rekrutacji i klasyfikacji uczniów szkół należących do systemu oświaty oraz te, dotyczące rekrutacji do przedszkoli. Wszystkie regulacje zostały uwzględnione w ustawie o systemie oświaty.

Pakiet publikacji z Serii ABC Praktyki Prawa OświatowegoPolecamy: Pakiet publikacji z Serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego>>