Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowało konkurs „Szkoła zawodowa – mój wybór” w ramach trwającego Roku Szkoły Zawodowców. Był skierowany do uczniów gimnazjów oraz zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych.
"Głównym celem konkursu jest promocja kształcenia zawodowego i zachęcenie uczniów do wyboru szkół zawodowych. Uczestnicy konkursu rywalizowali w trzech kategoriach: praca pisemna, praca plastyczna, film." - wyjaśnił resort.
Komisja konkursowa wyłoniła 18 laureatów, po trzech w każdej z trzech kategorii, z uwzględnieniem typu szkoły: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Więcej>>

Doradztwo zawodowe w szkole to fikcja?>>