MEN przygotował projekt rozporządzenia określającego wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia...
Monika Sewastianowicz
20.06.2016
To rząd, a nie samorządy, powinien odpowiadać za wypłatę wynagrodzeń nauczycielom - uważa ZNP....
PAP
20.06.2016
MEN nie planuje obecnie żadnych zmian w obowiązujących przepisach dotyczących nauczania w szkołach...
PAP
20.06.2016
Jolanta Okuniewska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego w klasach I-III...
PAP
20.06.2016
Bez Norymbergi dla komunistów nie można budować państwa prawa - to teza finału turnieju Debat...
PAP
19.06.2016
55 szkół i ponad 33 tys. uczniów wzięło udział w pierwszej warszawskiej edycji kampanii Rowerowy...
PAP
17.06.2016
W części humanistycznej z języka polskiego trudność sprawiło uczniom zadanie wymagające wiadomości...
PAP
17.06.2016
Ok. 140 mln zł w tym roku trafi na realizację celów Narodowego Programu Zdrowia, m.in. na promocję...
Monika Sewastianowicz
17.06.2016
Pojawia się coraz więcej ofert pracy dla dwudziestolatków. Bezrobocie w tej grupie wiekowej jest...
Monika Sewastianowicz
17.06.2016
Opublikowano ustawę wprowadzającą publiczny rejestr osób karanych za przestępstwa na tle...
Monika Sewastianowicz
17.06.2016
Uczniowie III klas gimnazjów, którzy w kwietniu przystąpili do obowiązkowego egzaminu...
PAP
17.06.2016
Od 1 stycznia 2017 roku samorządy będą zobowiązane do wprowadzenia scentralizowanego modelu...
17.06.2016
Rząd troszczy się o Polonię i podejmuje szereg działań, by mieszkającym za granicą rodakom ułatwić...
PAP
17.06.2016
Fikcyjne przeprowadzenie procedury przetargowej przez dyrektora szkoły upoważnia do odwołania go ze...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.06.2016
W przyszłym roku szkolnym nie wzrośnie dopłata do mleka dla uczniów. Utrzymana zostanie na poziomie...
Monika Sewastianowicz
17.06.2016
Przełamanie bariery językowej to główny cel projektu Młodzi Poligloci, w ramach którego...
Monika Sewastianowicz
16.06.2016
Szkoły nie mogą naliczać opłat za wydanie świadectwa na koniec roku. NIe mogą też umieszczać na...
Monika Sewastianowicz
16.06.2016
Chociaż stale rośnie liczba nauczycieli korzystających z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia,...
Monika Sewastianowicz
16.06.2016
Zakaz mycia się w naturalnych zbiornikach wodnych, budowanie oddzielnych latryn dla chłopców i...
PAP
16.06.2016
Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy i ma prawo do zlecania zadań nauczycielom w ramach...
Agnieszka Kosiarz
16.06.2016
Jeżeli dotychczasowy proces resocjalizacji będzie pozytywny, nieletni trafi do zakładu otwartego....
Monika Sewastianowicz
16.06.2016
Jedenaście przedszkoli niepublicznych zgłosiło się do konkursu ogłoszonego przez białostocki...
PAP
15.06.2016
Zwolnionemu nauczycielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze za nieprawidłowo przeprowadzoną...
Monika Sewastianowicz
15.06.2016
Ministerstwa edukacji narodowej oraz cyfryzacji podejmują intensywne działania zmierzające do...
PAP
15.06.2016
Priorytetami dla Polonii są: zwiększenie środków na nauczanie języka polskiego i politykę...
PAP
15.06.2016
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 19 maja uznał, że brak zgody sądu na kontrolę rozmów...
Katarzyna Warecka
15.06.2016
Ruszyła Wakacyjna Akcja Caritas; dzięki niej kilkadziesiąt tysięcy dzieci z ubogich, polskich...
PAP
15.06.2016
Parlament węgierski przyjął pakiet poprawek do ustawy o oświacie publicznej, m.in. decentralizując...
PAP
14.06.2016
Nauczyciel może nie wyrazić zgody na przejście do placówki, którą przejął od gminy. Wtedy samorząd...
Monika Sewastianowicz
14.06.2016