Decyzją Rady Miasta Poznania dzieci do ukończenia 7. roku życia będą korzystały z darmowej...
PAP
28.09.2016
Kierunki polityki państwa i zmiany w systemie oświaty będą jednym z głównych tematów tegorocznego...
28.09.2016
Siostry benedyktynki z klasztoru w Jarosławiu (Podkarpackie) poprzez internetową akcję Zrób jeden...
PAP
28.09.2016
Na naukę języków obcych, matematyki, informatyki, wyposażenie pracowni czy podnoszenie kwalifikacji...
PAP
28.09.2016
Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z pytaniem o...
Paweł Zuń
28.09.2016
Zgodnie z zapowiedziami MENdo listopada powstać mają nowe programy nauczania dla szkół. Tymczasem -...
Monika Sewastianowicz
28.09.2016
Projektowane przez MENprzepisy umożliwią przenoszenie nauczycieli zatrudnianych na umowę o pracę....
Monika Sewastianowicz
28.09.2016
Gmina jest zobowiązana do zakładania i prowadzenia publicznych przedszkoli integracyjnych lub z...
Janusz Barszczewski
28.09.2016
Wszelkie formy przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci - bicie, tzw. lanie, uderzanie...
PAP
27.09.2016
Reforma systemu szkolnictwa, w sferze organizacyjnej polega przede wszystkim na likwidacji szkół...
Piotr Szudejko
27.09.2016
Prowadzenie samodzielnego szkolnictwa zawodowego, tworzenie młodzieżowych spółdzielni socjalnych i...
PAP
27.09.2016
Nie będziemy blokować nauczycielom możliwości podjęcia pracy w innej szkole. Takie zapisy są...
Monika Sewastianowicz
27.09.2016
Rzecznik praw dziecka ponownie wystąpił o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących...
Paweł Zuń
27.09.2016
Dzieci i młodzież z dolnośląskich szkół wezmą udział w zajęciach instruujących, jak zachowywać się...
PAP
27.09.2016
Jednorazowy odbiór dziecka przez osobę inną niż upoważniona musi być pisemnie potwierdzony przez...
Marta Handzlik
27.09.2016
W nowej ustawie oświatowej nie będzie przepisu, który reguluje zasady nauczania religii. MEN...
Monika Sewastianowicz
27.09.2016
Nauczyciele gimnazjów, dla których nie wystarczy godzin po przekształceniu szkół, zostaną...
Monika Sewastianowicz
27.09.2016
Na stronie internetowej MEN udostępniono materiał filmowy Lekcja historii na żywo: Wykład o Polskim...
Monika Sewastianowicz
26.09.2016
Organ jednostki samorządu terytorialnego powinien wystąpić do każdego rodzica wychowanka...
Piotr Gąsiorek
26.09.2016
Resort edukacji zachęca do udziału w konferencji poświęconej kształceniu cudzoziemców. Wydarzenie...
Monika Sewastianowicz
26.09.2016
Dzieci - słuchacze krakowskiego Uniwersytetu Dzieci - przyznały nagrody i wyróżnienia dla swoich...
PAP
26.09.2016
Wynagrodzenie wypłacone na stanowisku nauczyciela wspomagającego powinno zostać uwzględnione w...
Joanna Lesińska
26.09.2016
Aby podjąć dodatkową pracę w innej placówce, nauczyciel będzie musiał uzyskać zgodę dyrektora...
Monika Sewastianowicz
26.09.2016
Porady ekspertów oraz opis wszystkich, ważnych zmian dotyczących nadzoru pedagogicznego -znajdzie...
Monika Sewastianowicz
25.09.2016
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówił w sobotę podczas demonstracji KOD,...
PAP
24.09.2016
Największą satysfakcję ze studiów mają absolwenci kierunków informatycznych, a IT jest najbardziej...
Monika Sewastianowicz
23.09.2016
Już 10 października, w całej Polsce, odbędą się pikiety organizowane przez Związek Nauczycielstwa...
Monika Sewastianowicz
23.09.2016
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wstępną propozycję ramowych planów nauczania dla klas...
Paweł Zuń
23.09.2016
Negatywna ocena uchwały o likwidacji przedszkola jest wiążąca, nawet gdy dotarła do gminy po...
Monika Sewastianowicz
23.09.2016
Najbliższą dla ucznia niepełnosprawnego szkołą jest tylko taka jednostka, która zapewnia formę...
Anna Dudrewicz
23.09.2016