Zajęcia wychowania do życia w rodzinie rozpoczynać się będą w klasie IV szkoły podstawowej a kończyć w III klasie szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia).

Udział ucznia w zajęciach będzie odnotowywany na świadectwie szkolnym promocyjnym i  świadectwie ukończenia szkoły w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne. Zmiana ta jest spełnieniem postulatów środowiska nauczycielskiego, które wielokrotni zgłaszało potrzebę odnotowywania na świadectwie szkolnym informacji o udziale ucznia w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie”. Wskazywano również, iż brak informacji o uczestniczeniu ucznia w zajęciach, powoduje, że fakt ten nie jest w pełni udokumentowany. Zmiany mają obowiązywać od 1 września 2017 r.