W jaki sposób sponsor może wspomagać szkołę zgodnie z prawem? Czy należy zawierać jakieś umowy ze sponsorem? Czy można promować sponsora na stronie szkoły? W jaki sposób sponsor może przekazać środki finansowe dla szkoły?

Odpowiedź:
Wsparcie szkoły przez sponsora następuje na warunkach ustalonych przez strony.

Uzasadnienie:
Obowiązujące przepisy nie zakazują, ani nie zawierają uregulowań odnośnie zawierania tzw. umowy sponsoringu, która w związku z tym jest tzw. umową nienazwaną. Strony tej umowy (szkoła reprezentowana przez dyrektora) oraz sponsor (osoba fizyczna kub prawna) same określają zasady tej współpracy na zasadzie swobody umów, zgodnie z art. 3531 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny - dalej k.c. W praktyce najczęściej w zamian za przekazywane szkole świadczenia rzeczowe (np. zakup wyposażenia lub sprzętu), pieniężne lub usługi (np. związane z organizacją imprezy lub szkolnej wycieczki), szkoła wykonuje umówione działania zmierzające do rozpowszechniania lub zwiększenia rozpoznawalności marki sponsora, w tym np. może zamieszczać na swojej stronie internetowej informację o istnieniu firmy sponsora i współpracy lub reklamować go w inny ustalony sposób.

Więcej>>

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów