NSA: za sprowadzone auto-odpad trzeba zapłacić karę?

Sprawa duchownego z Wrocławia jest przykładem pułapki, w jaką wpadł kupujący używane auto z Niemiec. Przy rejestracji okazało się, że nabył odpad i przewiózł je nielegalnie za granicę. Otrzymał karę...

27.09.2014

SN: deweloper musi przywrócić stan sprzed zalania

Budownictwo

Nabywcy lokali mogą żądać od dewelopera przywrócenia stanu poprzedniego w ramach naprawienia szkody za niewłaściwie wykonaną umowę - stwierdził Sąd Najwyższy i uchyli wyrok Sądu Apelacyjnego w...

26.09.2014

SN: deweloper musi przywrócić stan sprzed zalania

Nabywcy lokali mogą żądać od dewelopera przywrócenia stanu poprzedniego w ramach naprawienia szkody za niewłaściwie wykonaną umowę - stwierdził Sąd Najwyższy i uchyli wyrok Sądu Apelacyjnego w...

26.09.2014

ZUS ma sądowy zakaz zawarcia umowy w przetargu na drukarki

Zamówienia publiczne

Warszawski Sąd Okręgowy uwzględnił wniosek spółki Galaxy, która podnosi zarzut zmowy cenowej w wartym kilkadziesiąt milionów przetargu na drukarki. Kilka dni temu SO wydał postanowienie zakazujące...

25.09.2014