WSA: dane lekarza i pielęgniarki nie korzystają z ochrony

Samorząd terytorialny

Lekarze i pielęgniarki, niebędący funkcjonariuszami publicznymi, ale podlegający wpisowi do właściwego rejestru, nie mogą korzystać z ochrony danych w nim zawartych, w szczególności dotyczy to...

06.03.2015

SN potwierdził wyrok uniewinniający "Nergala"

Działanie Adama Darskiego nie było akceptowalne, ale nie wyczerpywało znamion przestępstwa - uznał SN, oddalając kasacje od wyroku uniewinniającego Nergala od zarzutu obrazy uczuć religijnych. Chodzi...

05.03.2015

ETS: unijny bank przekroczył swoje kompetencje

Opublikowane przez Europejski Bank Centralny ramy polityki nadzorczej Eurosystemu, w których nałożono na kontrahentów centralnych wymóg lokalizacji w strefie euro, są nieważne - tak wynika z...

05.03.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski