PIT: wydatki na studia notariusz wrzuci w koszty

Jeżeli program studiów podyplomowych jest bezpośrednio związany z zakresem prowadzonej przez notariusza działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza wpływa na zachowanie źródła przychodów, to nie ma...

19.05.2014

SN: Orlen podwyższył cenę biopaliw bezpodstawnie

Spółka PKN Orlen mogła w 2008 r. przewidzieć w umowach z 400 stacjami benzynowymi poniesienie dodatkowych kosztów związanych z ustawą o biopaliwach, która obowiązywała już od 12 miesiecy. Zatem...

17.05.2014

PIT: ujęcie w ewidencji kwalifikuje przychód

Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej, ale nieujętej w ewidencji środków trwałych, nie stanowi przychodu z...

16.05.2014

WSA: wskazanie inkasenta musi być precyzyjne

Samorząd terytorialny

Określanie inkasenta powinno nastąpić w uchwale w sposób na tyle precyzyjny, aby nie było wątpliwości na kogo ten obowiązek został nałożony uznał WSA w Białymstoku.

14.05.2014

WSA o warunkach zabudowy: hostel to nie biurowiec

Budownictwo

Hostel czynny przez całą dobę, usytuowany między lokalami mieszkalnymi - to inny sposób zagospodarowania budynku niż biurowiec - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny, uchylając decyzje o...

14.05.2014