Wydawanie decyzji w sprawie opłat śmieciowych

Środowisko

Dopiero ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dała związkom międzygminnym prawo wydawania decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłat za śmieci - uznał Naczelny Sąd...

12.06.2015

VAT: podnajem bez umowy nie wpływa na odliczenie

Fakt tymczasowej niemożności korzystania z lokali i niemożności ich podnajmowania, z uwagi na niezwrócenie ich przez dotychczasowego podnajemcę, nie może wywierać wpływu na prawo do odliczenia...

11.06.2015

VAT: gwarancja przychodów nie korzysta ze zwolnienia

Wskazanie, że strony zawarły umowę gwarancyjną nie wpływa na kwalifikację podatkową czynności, jako usługi gwarancyjnej skoro umowa nie jest związana z wadami czy ubytkami jakościowymi rzeczy ani z...

10.06.2015

NSA: zmiana trasy niebezpiecznego ładunku grozi karą

Samowolna zmiana trasy pojazdu przewożącego alternatywne paliwo spotkała się z karą finansową spółki transportowej. Kierowcy zatem narazili życie i zdrowie ludzi znajdujących się na niekontrolowanej...

09.06.2015