SN: deweloper musi przywrócić stan sprzed zalania

Nabywcy lokali mogą żądać od dewelopera przywrócenia stanu poprzedniego w ramach naprawienia szkody za niewłaściwie wykonaną umowę - stwierdził Sąd Najwyższy i uchyli wyrok Sądu Apelacyjnego w...

26.09.2014

ZUS ma sądowy zakaz zawarcia umowy w przetargu na drukarki

Zamówienia publiczne

Warszawski Sąd Okręgowy uwzględnił wniosek spółki Galaxy, która podnosi zarzut zmowy cenowej w wartym kilkadziesiąt milionów przetargu na drukarki. Kilka dni temu SO wydał postanowienie zakazujące...

25.09.2014

VAT: voucher to ani towar, ani usługa

Voucher nie mieści się ani w definicji towaru ani w definicji usług, a jedynie jest dokumentem uprawniającym do uzyskania określonego świadczenia. W konsekwencji zatem, sama czynność wydania vouchera...

24.09.2014