CIT: późniejsza dotacja nie wymaga wstecznej korekty

Nie ma konieczności wstecznego korygowania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, na których nabycie czy wytworzenie spółka po pewnym czasie od przyjęcia ich do używania i rozpoczęcia...

03.03.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski