Z wnioskiem o interpretację wystąpił właściciel floty samochodów służbowych, które są przydzielone do użytkowania konkretnym pracownikom kadry kierowniczej firmy. Wnioskodawca zezwala pracownikom na korzystanie z samochodów również w celach prywatnych.

W związku z nowelizacją art. 12 ust. 2a-2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wnioskodawca jest w trakcie prac nad zmianami zawartych z pracownikami umów dotyczących zasad korzystania z samochodów służbowych. Będzie on ponosił koszty nabycia towarów i usług związanych z eksploatacją samochodów służbowych, czyli zarówno koszty eksploatacji, jak i wydatki prywatne, na podstawie przedstawionych przez pracowników faktur. Wątpliwości budzi to, które z wydatków będą zawierały się w ryczałcie, a które będą stanowić przychód dla pracownika.

Jak wyjaśnił Dyrektor IS w Katowicach, ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zostały wprowadzone przepisy, zgodnie z którymi wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

- 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 – co przy stawce podatkowej 18 proc. oznacza kwotę 45 zł miesięcznego podatku,

- 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 – czyli 72 zł miesięcznego podatku.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych – w wysokości 1/30 ww. kwot.

W związku z powyższym ryczałtowo określona wartość przedmiotowego, nieodpłatnego świadczenia będzie obejmowała wyłącznie koszty wynikające z udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych, a w związku z tym również koszty eksploatacji (koszt myjni, płynu do spryskiwaczy, kosmetyków samochodowych).

W sytuacji gdy wnioskodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika np. na paliwo wykorzystywane w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa będzie stanowić opodatkowany przychód ze stosunku pracy - wyjaśnił Dyrektor IS.

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 3 września 2015 r., sygn. IBPB-2-1/4511-206/15/DP

 

Dowiedz się więcej z książki
Aspekt kadrowo-podatkowy wykorzystania samochodów służbowych w celach prywatnych. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł