Zamiarem wykonawcy jest złożenie poprawnej oferty

Zamówienia publiczne

Zamawiający powinien każdorazowo założyć, że intencją wykonawcy jest złożenie prawidłowej i zgodnej z preferencjami zamawiającego oferty - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

03.05.2014

WSA: adres w nowym dowodzie taki jak w ewidencji

Organ nie może wpisać w nowym dowodzie osobistym innego miejsca zamieszkania niż to wynika z aktualnej ewidencji zameldowania orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

02.05.2014

VAT: oddział firmy zagranicznej pozwala na odliczenie

Firma, która na terenie Polski nie posiada swojej siedziby a jedynie oddział, ma prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów dokonywanych przez ten oddział. Zakupy muszą jednak pozostawać w związku z...

01.05.2014

Rozmach pozbawia ryczałtu

Wynajmowanie nieruchomości na szeroką skalę to przejaw stałej i zorganizowanej działalności gospodarczej. Dochód z najmu nie może być wówczas objęty ryczałtem. Tak wynika z wyroku NSA z 4 kwietnia...

30.04.2014

WSA: profesor węgierski nierówny polskiemu

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę doktor matematyki na ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który nie chce uznać dyplomu wydanego przez Uniwersytet w Szeged na Węgrzech. Zdaniem sądu w...

29.04.2014