Rada powinna się ustosunkować do zarzutów pracodawcy

Samorząd terytorialny

Wyrażając zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radną, rada gminy ma nie tylko obowiązek zbadania merytorycznie wskazanych we wniosku motywów pracodawcy ale i odpowiednio się do nich ustosunkować...

28.07.2015

Dochód uzyskany z opcji menadżerskich podlega PIT

Przychód pracownika spółki z o.o. z tytułu nabycia instrumentu pochodnego w postaci opcji powinien zostać zakwalifikowany do przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT. Powstały...

24.07.2015