SN: kontrakt piłkarza wyłącza ryzyko gospodarcze

Sąd Najwyższy ocenił, że piłkarz nie wykonywał usług na rzecz klubu sportowego w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Uznał, że nie była to działalność prowadzona w sposób...

21.11.2016

SN: weksel in blanco powodem sporu o 15 mln zł

Jeśli wystawiono weksel in blanco bez słowa poręczam i jeżeli w umowie o sprzedaży nie przewidziano takiego zabezpieczenia, to wątpliwe się staje żądanie spłaty należności. Choć Sąd Najwyższy...

21.11.2016