Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 7.09.2017 r. Sprawa dotyczyła podatniczki, która odziedziczyła po zmarłym ojcu udział w lokalu mieszkalnym. Dwa lata później sprzedała ten udział, a uzyskane ze sprzedaży środki zamierza przeznaczyć na zakup lokalu mieszkalnego w Hiszpanii. W związku z zakupem tego lokalu będzie musiała zapłacić cenę mieszkania, podatek od zakupu tego mieszkania (6,5% wartości lokalu), koszty notarialne i opłaty związane z wpisem do ksiąg wieczystych oraz ewentualnie koszty remontu. Realizacji tych transakcji chce dokonać w terminie 2 lat od daty sprzedaży spadkobranego lokalu. Podatniczka nie posiada innego lokalu. Jedynym właścicielem zakupionego mieszkania w Hiszpanii będzie ona. Mieszkanie ma służyć wyłącznie do zaspokajania jej celów mieszkaniowych realizowanych w najbliższych latach w miesiącach letnich, natomiast docelowo miejscem zamieszkania na emeryturze.
Podatniczka uważa, że wszystkie wymienione opłaty, które poniesie będą stanowiły wydatki na własne cele mieszkaniowe. Przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w odziedziczonym lokalu jest, więc jej zdaniem zwolniony z PIT.

Fiskus się nie zgodził. Organ uznał, że zakup lokalu mieszkalnego w Hiszpanii i zamieszkiwanie w nim jedynie przez część roku, przy jednoczesnym braku lokalu mieszkalnego w Polsce, gdzie ewidentnie koncentruje się działalność zawodowa oraz osobista podatniczki, trudno uznać za wydatek mający na celu realizację własnych potrzeb mieszkaniowych. Zatem przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym wydatkowany na zakup lokalu w Hiszpanii, podatek, koszty notarialne i opłatę za wpis do księgi wieczystej nie może być uznany za wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe określony w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7.09.2017 r., sygn. akt 0115-KDIT2-1.4011.167.2017.2.JG

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów