Zasiłki z Wielkiej Brytanii są zwolnione z PIT

Bank nie może pobierać zaliczek na podatek dochodowy od otrzymywanych z Wielkiej Brytanii świadczeń - zasiłku dochodowego dla osób niezdolnych do pracy oraz składnika zapomogowego - stwierdził...

27.08.2015

SA: umowa darowizny może zawierać dodatkowe klauzule

Sąd Apelacyjny w Białymstoku wskazał, że choć umowa darowizny ze swej istoty ma charakter darmy, to jednak nie oznacza to, że nie może nakładać określonych zobowiązań na osoby obdarowane. Mimo tego...

23.08.2015