NSA: konsultacje społeczne powinny być tajne

Samorząd terytorialny

W procedurze konsultacji społecznych każdy mieszkaniec gminy powinien mieć zagwarantowane, że będzie podejmował decyzję w takich warunkach, które umożliwią mu nieskrępowane prawo do jej podjęcia, i...

17.05.2016

SN: pozorna sprzedaż mogła być darowizną

Matka za pieniądze spółki darowała mieszkanie synowi - stwierdził sąd I instancji. Ale wcześniej pożyczyła pieniądze synowej i sprzedała jej mieszkanie. Ta zaś odsprzedała lokal synowi. Sąd II...

16.05.2016

SN: strony kontraktu budowlanego są wzajemnie zobowiązane

Zamówienia publiczne

Wykonawca zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa lub przebudowa, nie może żądać dla siebie szczególnej ochrony prawnej. Strony takiej umowy są profesjonalnymi podmiotami, wzajemnie...

13.05.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski