Skargę do Trybunału wniosło dwoje obywateli rosyjskich, byłych właścicieli działki i zbudowanego na niej domu w miasteczku położonym niedaleko Moskwy. W 2003 r. nieruchomość skarżących została wywłaszczona przez lokalne władze na cele budowy bloku mieszkalnego. Inwestycja została wykonana przez prywatnego inwestora, a zgodnie z umową inwestycyjną pomiędzy inwestorem a gminą 95 proc. zbudowanych mieszkań miało przypaść inwestorowi, a 5 proc. miało wejść do zasobu mieszkaniowego gminy. Skarżącym zaproponowano odszkodowanie i lokale socjalne, ci uznali jednak, iż wysokość odszkodowania jest zaniżona. Więcej>>