PIT: sam wizerunek nie daje prawa do 50 proc. kosztów

Wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku danej osoby fizycznej, która nie jest jego twórcą, nie jest wynagrodzeniem z praw autorskich lub za rozporządzanie prawami autorskimi, gdyż wizerunek osoby...

31.10.2016

WSA: nowy podmiot odpowiada za wytworzone wcześniej odpady

Środowisko

Przeniesienie na nowy podmiot pozwolenia na budowę jest równoznaczne z przeniesieniem wszelkich obowiązków związanych z inwestycją, w tym obowiązku usunięcia odpadów wytworzonych wcześniej w ramach...

31.10.2016

Żądanie ekshumacji zwłok ma charakter ostateczny

Poszanowanie zwłok jest istotnym elementem kultury europejskiej, a także jednym fundamentów doktryny kościoła katolickiego, głoszącej, że ciało zmarłego powinno być traktowane z szacunkiem i miłością...

30.10.2016

SN: nie można badać pacjenta przez drzwi

Badanie psychiatryczne prowadzone bez kontaktu osobistego z pacjentem i wydanie na tej podstawie zaświadczenia o chorobie dla celów sądowych - ubezwłasnowolnienia - to złamanie zasad etyki...

28.10.2016

TS UE przyjrzy się ustawie o cudzoziemcach

NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące tego, czy prawo unijne gwarantuje cudzoziemcowi możliwość odwołania się w procesie sądowym od odmowy...

28.10.2016

Sąd: Rosja ma oddać budynek w Warszawie

Warszawski sąd okręgowy nakazał w czwartek Federacji Rosyjskiej wydanie stronie polskiej nieruchomości przy ul. Sobieskiego w Warszawie. Wskazał, że Rosjanie nie mają tytułu prawnego do jej...

27.10.2016

WSA: status domownika ma również teściowa adresata pisma

Samorząd terytorialny

Status domowników adresata pisma mają zamieszkujący z nim w jednym mieszkaniu lub domu jego dorośli krewni i powinowaci, niezależnie od tego, czy równocześnie prowadzą z nim wspólne gospodarstwo...

27.10.2016