VAT-26: zbycie też zmienia wykorzystywanie pojazdu

W momencie zbycia pojazdu następuje obowiązek złożenia aktualizacji informacji VAT-26, ponieważ z tym dniem następuje zmiana wykorzystania pojazdu samochodowego. Tak wskazał WSA w Krakowie w wyroku z...

08.09.2015

Odrzucenie oferty należy każdorazowo uzasadnić

Zamówienia publiczne

Gminy nie otrzymają na czas ok. 4 tys. zestawów komputerowych z uwagi na fakt, że MSW zapomniało uzasadnić odrzucenie oferty jednego z wykonawców. KIO uznała taką sytuację za niedopuszczalną - pisze...

07.09.2015

NSA uchylił korzystne wyroki ws. janosikowego

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w piątek korzystne dla województwa mazowieckiego wyroki sądu pierwszej instancji w sprawie janosikowego za 2013 r. Zgodnie z orzeczeniem samorząd ma pokryć ponad...

07.09.2015

SN: wystąpienie szkody należy uprawdopodobnić

Uprawdopodobnienie szkody w skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia polega na złożeniu przez skarżącego oświadczenia, że szkoda wystąpiła - ze wskazaniem jej rodzaju i...

07.09.2015