SA: sąd cywilny związany jest wyrokiem skazującym

Sąd Apelacyjny w Białymstoku wskazał, iż istota związania sądu cywilnego skazującym wyrokiem karnym polega na tym, że w skład podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sądu cywilnego wchodzi czyn opisany w...

25.10.2015

SN: statut stowarzyszenia to szczególny rodzaj umowy

Sąd Najwyższy wskazał, iż w orzecznictwie przyjmuje się, że statuty są zasadniczo uznawane za szczególne rodzaje umów, a co za tym idzie postanowienia statutów mogą być kształtowane dowolnie, z...

24.10.2015

Firma nie musi sama ciąć arkuszy znaków akcyzy

Możliwe jest czasowe powierzenie zewnętrznemu podmiotowi arkuszy znaków akcyzy w celu ich pokrojenia. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 września 2015...

22.10.2015