UOKiK: 45 nowych ważnych dla konsumentów wyroków

Naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez towarzystwa ubezpieczeniowe, banki i dewelopera a także ograniczenia konkurencji przez właściciela sieci restauracji czy dystrybutora energii...

15.02.2016

Wycofanie oferty może uchronić wykonawcę przed karą

Zamówienia publiczne

Wykonawca, który posłużył się fałszywymi dokumentami, nie odpowiada karnie, jeśli wycofa swoją ofertę. Jednocześnie, nie ma znaczenia to czy ofertę wycofał z powodu skruchy, czy też dlatego, że...

15.02.2016

Nota odsetkowa to za mało, aby uniknąć podatku

Podatnik musi mieć mocny dowód na to, że uregulował odsetki od umorzonej pożyczki. W przeciwnym razie nie uniknie daniny z tytułu przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Tak wynika z wyroku NSA z 15...

11.02.2016