WSA: kontrolera NIK nie chroni legitymacja służbowa

Pracownik Najwyższej Izby Kontroli nie może korzystać z immunitetu w każdej sytuacji życiowej, a zwłaszcza w czasie, gdy spieszy się na wywiad telewizyjny, aby przedstawić najnowszy raport -...

20.12.2016

Nieregularne wpisy na blogu to jeszcze nie gazeta

Jeśli artykuły na blogu nie ukazują się w równych odstępach czasu i dlatego nie spełniają warunku periodyczności, to strona taka nie jest dziennikiem lub czasopismem w rozumieniu Prawa prasowego...

19.12.2016

WSA: gmina odliczy VAT od budowy sieci kanalizacyjnej

Samorząd terytorialny

Gmina może odliczyć podatek VAT z faktur zakupowych związanych z realizacją budowy sieci kanalizacyjnej, która została następnie przekazana do gminnego zakładu budżetowego uznał Wojewódzki Sąd...

19.12.2016

Powiat nie odliczy VAT z przebudowy drogi powiatowej

Powiat nie skorzysta z odliczenia kwot podatku VAT w związku z inwestycją przebudowy drogi powiatowej, ponieważ w tej sytuacji nie ma związku zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi-...

19.12.2016

WSA: skargi więźniów nie będą udostępnione

Żądanie udostępnienia wykazu pozytywnie załatwionych skarg osadzonych w zakładach karnych jest wnioskiem o udostępnienie informacji przetworzonej. Jeśli wnioskodawca nie wykaże ważnego interesu...

18.12.2016

WSA: stan zagrożenia szkodą przyszłą nie jest szkodą

Samorząd terytorialny

Obawy właściciela działki lub szkody hipotetyczne, które ewentualnie mogą powstać w przyszłości nie mogą być przesłanką do nakazania właścicielom działki sąsiedniej przywrócenia poprzedniego stanu...

16.12.2016

NSA: niesłuszne zamknięcie bloku operacyjnego

Zamknięcie bloku operacyjnego następuje tylko w razie rażących naruszeń higienicznych zagrażających życiu lub zdrowiu pacjentów. W szpitalu miejskim w Rabce nie było takiego zagrożenia, więc Naczelny...

16.12.2016

SN: karpie wymagają humanitarnego traktowania

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego i utrzymany nim w mocy wyrok I instancji uniewinniający trzech sprzedawców ryb oskarżonych o znęcanie się nad zwierzętami. SN stwierdził, że doszło do...

15.12.2016