PIT-11 nie decyduje o podwyższonych kosztach

Podatnik może uwzględnić w zeznaniu rocznym przysługujące koszty uzyskania przychodu w sytuacji, gdy płatnik dokona poboru zaliczki na podatek dochodowy z pominięciem zastosowania normy 50 proc....

28.06.2016

WSA: stypendium sportowe przyznaje się w drodze decyzji

Samorząd terytorialny

Przyznanie lub odmowa przyznania stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe stanowi indywidualną sprawę administracyjną, której rozstrzygnięcie powinno nastąpić w drodze decyzji...

28.06.2016

Treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Zamówienia publiczne

Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w...

28.06.2016

NSA: skarżyć i nie czekać na odpowiedź urzędu

Strona postępowania administracyjnego nie może napotykać barier w dochodzeniu swoich spraw przed sądem - podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny i podjął uchwałę, według której skargę do sądu można...

28.06.2016

Płatnik nie wystawi PIT-11 bez informacji o podatniku

Nie sporządza się informacji PIT-11, gdy pomimo podjętych prób, nie ma możliwości ustalenia adresu zamieszkania osoby uprawnionej, jej NIP-u, PESEL-u, które wymagane są do wypełnienia urzędowego...

27.06.2016

Sąd: blog to nie prasa, rejestrować nie trzeba

Poznański Sąd Okręgowy uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i uniewinnił właściciela domeny Wikiduszniki.pl Andrzeja Radke od zarzutu niezarejestrowania tytułu prasowego. Działający od lutego 2012...

24.06.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski