Niedokładna analiza SIWZ naraża na koszty

Zamówienia publiczne

Każdy podmiot przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinien z należytą starannością i precyzją zapoznać się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia - orzekła...

02.07.2016

SN: redaktor naczelny pozwany z nazwiska

Za opublikowanie sprostowania odnoszącego się do faktów, nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym odpowiada redaktor naczelny, którego nazwisko sąd powinien ustalić...

01.07.2016

Polska przegrała sprawę o unijną dyrektywę wodną

Środowisko

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał w czwartek Polskę za winną niewprowadzenia przepisów ramowej dyrektywy wodnej. Polska została oskarżona także o to, że nie określiła odpowiednio...

01.07.2016

Zaliczki na PIT może wnieść tylko płatnik

Zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) nie można dokonać przez posłańca - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 13 czerwca 2016 r.

30.06.2016

Wykonawca składa wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny

Zamówienia publiczne

W przypadku podejrzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę, w szczególności kiedy o 30% odbiega od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen innych ofert, wykonawca musi złożyć dokładne...

29.06.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski