NSA: złamano Prawo wodne, skutek - zalanie działki

Utworzenie nasypu na sąsiedniej działce spowodowało zmianę kierunku spływu wód gruntowych i liczne straty tak wynikało z opinii biegłego, ale WSA nie wziął jej pod uwagę. Ten błąd powoduje wszczęcie...

22.12.2016

WSA: bez bieżącej wody w zakładzie pracy nie ma bhp

BHP

Walor wody bieżącej ma woda pochodząca ze źródeł zabezpieczających jej co do zasady nieprzerwany pobór, takich jak sieć wodociągowa czy studnia, znajdujących się pod bieżącym nadzorem organów...

21.12.2016

NSA: pojazd przekazany do demontażu jest odpadem

Środowisko

Zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu z funkcji użytkowej na funkcję surowcową jest potwierdzeniem, że posiadacz pojazdu pozbywa się go lub zamierza to zrobić, przekazując pojazd do stacji...

20.12.2016