CIT: likwidacja to nie dalsze wykorzystanie

Skoro połowa betonowych stóp fundamentowych nie została zlikwidowana, a została wykorzystana przy budowie nowej hali, to oczywistym jest, że ich wartość nie mogła być jednorazowo zaliczona do kosztów...

15.07.2016

SN: świadczenie przedemerytalne dla poborowego z PRL

Mężczyzna, który odbył służbę wojskową w PRL i wrócił do macierzystego zakładu pracy w ciągu 30 dni od jej zakończenia ma prawo traktować okres odbywania tej służby tak samo jak gdyby stale pracował...

15.07.2016

WSA: wniosek osoby fizycznej jest dokumentem prywatnym

Samorząd terytorialny

Fakt, że dokument prywatny wniosek osoby fizycznej - trafia do organu i służy realizacji powierzonych prawem zadań organu nie oznacza, że przez to nabiera on cech dokumentu urzędowego w rozumieniu...

13.07.2016

WSA: zawieszenie pracy baru z powodu zatrucia

Podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych. Brud w kuchni może być przyczyną zawieszenia działalności gastronomicznej - orzekł Wojewódzki Sąd...

13.07.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski