Bitcoin: nie ma zbycia, nie ma przychodu

Podatnik nie jest zobowiązany do wykazywania zerowego przychodu z tytułu praw majątkowych, gdy nie doszło do ich zbycia. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 21...

15.01.2016

Wójt nie ustala zasad zatrudniania nauczycieli

Samorząd terytorialny

Wójt gminy nie jest uprawniony do ustalania w zarządzeniu zasad zatrudniania nauczycieli i określania ich czasu pracy uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

15.01.2016

SN: dziwny przetarg na działkę z cmentarzyskiem

Agencja Nieruchomości Rolnych pozwoliła na zorganizowanie przetargu, którego przedmiotem miała być ziemia rolna, a były wykopaliska archeologiczne objęte ochroną. Sąd Najwyższy uchylił wyrok, który...

15.01.2016

Suwałki zapłacą VAT od zamiany gruntów pod lotnisko

Prezydent Suwałk ma zapłacić podatek VAT od czynności prawnej zamiany gruntów pod budowę lotniska w tym mieście - orzekł w czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, oddalając skargę...

14.01.2016

Sąd uznał blog za niezarejestrowany tytuł prasowy

Sąd w Szamotułach uznał w czwartek b. opozycjonistę, właściciela domeny Wikiduszniki.pl Andrzeja Radke za wydawcę prasy oraz winnego niezarejestrowania tytułu prasowego. Działający od lutego 2012 r....

14.01.2016

Rejestracja to za mało, by odliczać VAT

Rejestracja jest czynnością o charakterze administracyjnym i nie przesądza o uzyskaniu statusu czynnego podatnika VAT. Tak wskazał WSA w Białymstoku w wyroku z 16 grudnia 2015 r.

14.01.2016

Wygraną w przetargu można się chwalić, ale z umiarem

Zamówienia publiczne

Zwycięzca przetargu może informować o swojej wygranej, trzymając się faktów i nie wprowadzając w błąd odnośnie oferty konkurenta. Działanie odwrotne skutkuje naruszeniem uczciwej konkurencji - wynika...

14.01.2016

WSA: tablica reklamowa musi mieć zezwolenie

Według nowych przepisów prawa budowlanego za dzień wniesienia sprzeciwu przez prezydenta miasta lub inny organ uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej ( nadania, a nie doręczenia)....

14.01.2016

Orzeczenia sądowe są danymi publicznymi

Samorząd terytorialny

Orzeczenia sądowe, jako wydane w sprawie przez sąd w ramach jego działalności orzeczniczej, opartej na przepisach powszechnie obowiązującego prawa, są danymi publicznymi i podlegają co do zasady...

13.01.2016