SN: dobro dziecka jest najważniejsze, a nie ustawa

Wszelkie decyzje w ramach sprawowania obowiązków rodzicielskich powinny być podyktowane dobrem dziecka, a nie konkurencją ustaw - stwierdził Sąd Najwyższy przyznając pieczę zastępczą ojczymowi, który...

26.11.2016

Strasburg: policyjna napaść na dziennikarza w Baku

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 24 listopada uznał, że pobicie dziennikarza przez policjantów w azerbejdżańskim areszcie naruszyła zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego...

25.11.2016

SN: sumowanie okresów ochronnych związkowca

Im dłuższy okres pozostawania w związku zawodowym, tym dłuższa powinna być ochrona takiego pracownika i okres wyciszenia wzajemnych relacji z pracodawcą - dłuższy - stwierdził Sąd Najwyższy....

25.11.2016

Strasburg: magazyn LGBT skonfiskowany bezprawnie

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 22 listopada stwierdził, iż konfiskata wszystkich kopii magazynu publikowanego przez stowarzyszenie osób nieheteroseksualnych stanowiło naruszenie prawa...

23.11.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski