SN: weksel in blanco powodem sporu o 15 mln zł

Jeśli wystawiono weksel in blanco bez słowa poręczam i jeżeli w umowie o sprzedaży nie przewidziano takiego zabezpieczenia, to wątpliwe się staje żądanie spłaty należności. Choć Sąd Najwyższy...

21.11.2016

Kompensata zobowiązań kosztem uzyskania przychodu

Istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zobowiązań uregulowanych w drodze kompensaty. Spółka i jej kontrahenci mają prawo do takiego rozliczenia, jeśli są dla siebie...

15.11.2016