Renta za uraz niezwiązany z wypadkiem?

BHP

Sąd rozpoznający sprawę o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy jest związany wcześniejszym prawomocnym wyrokiem sądu przesądzającym istnienie związku...

08.06.2016

WSA: rada powiatu nie może dokonać przekształcenia SP ZOZ

Samorząd terytorialny

W przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, organem dokonującym przekształcenia, jest zarząd powiatu...

08.06.2016

TK: testy egzaminacyjne muszą być jawne

Brak dostępu do testów i pytań z egzaminów lekarskich, które się już odbyły, jest niezgodny z konstytucją - orzekł we wtorek 7 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny. Zadania egzaminacyjne można...

07.06.2016

Strasburg: apelacja Lwa Rywina odrzucona

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odrzucił wniosek Lwa Rywina o ponowne rozpatrzenie jego sprawy. Oznacza to, że ostateczny jest wyrok, w którym Trybunał uznał, że w ramach procesu i...

07.06.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski