Grunt jest leśny nawet bez lasu

Środowisko

Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania nie uprawnia do wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.

23.09.2015

Zawieszenie działalności nie wyklucza PIT-36

Podatnik, który zarejestrował działalność gospodarczą, ale nigdy jej nie prowadził, a jednocześnie był zatrudniony jako pracownik, powinien złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 - wyjaśnił...

22.09.2015

PIT: odprawa nie jest odszkodowaniem

Istoty odprawy nie należy doszukiwać się w twierdzeniu, że tego typu świadczenie jest odszkodowaniem, czyli naprawieniem szkody lub straty, jaką pracownik poniósł w związku z pozbawieniem go...

22.09.2015

SN: postępowanie grupowe powiatów może toczyć się dalej

Samorząd terytorialny

Sąd Najwyższy stwierdził w uchwale, że sądy mogą rozpatrywać przedawnienie w postępowaniu grupowym, jeśli żądania oparto na jednakowych okolicznościach odnoszących się do wszystkich członków grupy.

18.09.2015