WSA: zamiar przebywania musi być obiektywnie wiarygodny

Samorząd terytorialny

Zamiar przebywania nie może być oceniany tylko i wyłącznie na podstawie wewnętrznego przekonania skarżącego i jego stosunku emocjonalnego do miejscowości. Zamiar przebywania musi być obiektywnie...

11.05.2016

SN: portale nie odpowiadają za cytaty z gazet

Prawo prasowe nie przewiduje odpowiedzialności wydawców za przedruki nieprawdziwych informacji z innych mediów - orzekł Sąd Najwyższy, oddalając skargę kasacyjną Romana Giertycha skierowaną przeciwko...

09.05.2016