Strasburg: 3 mkw na osadzonego to za mało

Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem Wielkiej Izby z 20 października uznał, iż osadzenie więźnia w celi, w której przypada na jedną osobę mniej niż 3 m kw przestrzeni, stanowi naruszenie...

21.10.2016

VAT: bez prawa do odliczenia nie ma opodatkowania

Mimo użycia przez gminę gruntów do celów niezwiązanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, ustanowienie służebności gruntowej nie będzie podlegać opodatkowaniu, gdy przy nabyciu tych...

21.10.2016

SN: brak odpowiedzi na reklamację - szkodzi

Uszkodzenie pralek w transporcie międzynarodowym spowodowało roszczenie o odszkodowanie - stwierdził Sąd Najwyższy. Jednak odwlekanie przez przewoźnika odpowiedzi na reklamację było błędem i...

21.10.2016

SN: współwłaściciel auta może odstąpić od umowy

Współwłaściciel darowanego auta może odstąpić od umowy sprzedaży, na podstawie której doszło do nabycia jego części. Tym samym ma prawa z tytułu rękojmi za wady fizycznej tej rzeczy - taki jest sens...

20.10.2016

Rozbiórka części obiektu musi być wykonalna technicznie

Samorząd terytorialny

Orzekając rozbiórkę części obiektu należy brać pod uwagę wykonalność decyzji z punktu widzenia warunków technicznych, a więc możliwości wykonania rozbiórki bez zagrożenia bezpieczeństwa pozostałej...

19.10.2016

Nierealny okres gwarancji to czyn nieuczciwej konkurencji

Zamówienia publiczne

Zaproponowanie przez wykonawcę nadzwyczaj długiego okresu gwarancji, w celu zwiększenia punktacji w ramach kryteriach oceny ofert, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - podaje Dziennik Gazeta...

18.10.2016

WSA: doszło do dyskryminacji właścicieli psów

Sąd uchylił zakaz wstępu psom do parku miejskiego. Ochrona przed zagrożeniami lub uciążliwością nie może być równoznaczna z całkowitym zakazem dostępu zwierząt do miejsc publicznych - orzekł...

18.10.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski