TK: dostęp do uzdrowisk - zgodny z Konstytucją

Potwierdzenie skierowania na leczenie uzdrowiskowe może i powinno prowadzić do pełnej konkretyzacji warunków, na jakich pacjent skorzysta z tego typu świadczeń opieki zdrowotnej i jest zgodny z...

26.04.2016

Informacji o wynikach konkursu nie można zaskarżyć do WSA

Samorząd terytorialny

Pismo informujące kandydatów o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie stanowi aktu podlegającego zaskarżeniu do sądu administracyjnego uznał...

25.04.2016