SA: weksel ma ułatwiać dochodzenie roszczenia

Nie można wykładać przepisów prawa wekslowego w sposób, który prowadzi do uniemożliwienia wierzycielowi wekslowemu roszczenia, które bez wątpienia mógłby realizować nie posiadając weksla - orzekł Sąd...

21.03.2017