SA: zgodna wola spółdzielców ponad zapisami statutu

Postanowienia statutu spółdzielni mają charakter umowy, a co za tym idzie, przy wykładni jego postanowień należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel poszczególnych zapisów aniżeli...

19.03.2017

SN: dziennik budowy jest dokumentem prywatnym

Budownictwo

Dziennik budowy stanowi dokument prywatny. Dokonane w nim wpisy kierownika budowy wyrażają jedynie opinię, która nie jest wiążąca dla Sądu orzekającego w sprawie. Jednak nie wolno całkowicie...

16.03.2017

PIT: drzewek i altanki nie sprzedamy bez podatku

Sprzedaż prawa do nasadzeń, obiektów i urządzeń znajdujących się na działce na terenie rodzinnych ogrodów działkowych stanowi przychód z praw majątkowych. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

15.03.2017